Malmbaserad spik

Malmbaserad spik

Genom att välja högkvalitetsspik så slipper du onödiga produktionsstopp pga. spik som fastnar, samtidigt som dina lastpallar kommer att hålla längre. Högkvalitetsspik tillverkas av stål från ren järnmalm, men för att minska kostnaderna väljer dock flera producenter att använda stål som görs av återvunnet skrot.

Med malmbaserad spik får du maximal hållfasthet och slipper ojämnheter i formen som gör att spiken fastnar i spikmaskiner. Räknar man in kostnaderna för produktionsstoppen så ser man snabbt att totalkostnaden för att använda malmbaserad spik är lägre än för billigare, skrotbaserad spik.
Dessutom kommer dina kunder att märka att hållbarheten på dina pallar är bättre om du använder malmbaserad pallspik.

Certifierade spik

Spik som är godkända av Det Norske Veritas för att användas vid tillverkning eller lagning av en godkänd EUR-pall.
Vi kan även leverera bandad spik.

  • Kamspik 70×3,4 Ring
  • Kamspik 90×3,4 Ring
  • Rundspik 53×2,8 Slät

Behöver du stora mängder av högkvalitetsspikar?